Okres dojrzewania to czas, w którym każdy rodzic powinien zachować wzmożoną ostrożność. Czasem jednak, mimo najszczerszych chęci, nie udaje się upilnować dziecka, a jego czyny muszą zostać ukarane.

Do zakładu poprawczego, popularnie nazywanego po prostu poprawczakiem, trafiają młodzi ludzie od trzynastego do dwudziestego pierwszego roku życia, wysłani tam ze schroniska dla nieletnich. Jako placówka specjalna, mająca sprawować opiekę nad niepokorną młodzieżą, odpowiada za jej naukę oraz kształcenie zawodowe, a także pomaga organizować wolny czas przy wykorzystaniu zajęć rekreacyjnych.

Wyróżnia się zakłady o charakterze otwartym, takie jak chociażby młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej lub o charakterze zamkniętym. Te drugie mają służyć resocjalizacji osób, które wielokrotnie dopuszczały się ucieczki z zakładów pierwszego typu i nic nie wskazuje na to, by miały tego nie próbować w przyszłości.

Istnieją także placówki o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla osób, które skończyły już szesnaście lat i według opinii innych opiekunów, są wysoce zdemoralizowane. Oczywiście, istnieją także ośrodki o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, stworzone specjalnie z myślą o młodzieży upośledzonej umysłowo.