Permisywność społeczna sprzyja wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym, które w przypadku jednostek mogą prowadzić do silnych zaburzeń osobowości, które praktycznie uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym. A czym dokładnie jest permisywność społeczna? Permisywność społeczna jest to atmosfera przyzwolenia na czyny dewiacyjne czy nawet przestępcze, w przypadku wystąpienia których nie następuje wymierzenie kary, bądź sankcja jest nad wyraz łagodna i absolutnie niewspółmierna do popełnionego czynu.

Występowanie permisywności społecznej ma negatywny wpływ szczególnie na młodzież, która przechodzi etap kształtowania życiowych wzorów i osobowości. Permisywność społeczna towarzyszy w codziennym życiu przede wszystkim środowiskom patologicznym, pogłębiając wszelkiego rodzaju odchylenia i zaburzenia, które prowadzą do długofalowych skutków, nad którymi pracę powinni podjąć przeszkoleni w zakresie nauk społecznych specjaliści, tacy jak psychologowie, wychowawcy czy socjologowie.