Bogactwo fauny oraz flory, każdego regionu świata zachwyca swoją różnorodnością, oryginalnością, niepowtarzalnością, dlatego też tak bardzo doceniamy wszystkie zlokalizowane na kuli ziemskiej parki narodowe, które gwarantują zachowanie gatunków, ale także tych niezwykłych krajobrazów, charakterystycznych dla danego kontynentu, regionu, czy terenu. Ich niezwykłość wynika z wielu czynników, jednak tym najbardziej wiodącym jest oczywiście sama natura, dzięki której w wielu przypadkach mamy doczynienia niewątpliwie z jej cudami.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie parki posiadają swoje odrębne i charakterystyczne cechy, dlatego też każdy z osobna zachwyca czymś zupełnie innym. Niemniej jednak ogrom ich występowania, a zarejestrowanych jest ponad siedem tysięcy parków, powoduje, że wyszczególnienie tych najpiękniejszych nie jest łatwe.

Można nawet stwierdzić, że wyróżnienie jednego będzie krzywdą dla pozostałych. Dlatego też wskazane poniżej parki to tylko namiastka tego, co kryje dla nas cały świat.