Socjalizacja, czyli proces nabywania przez jednostkę systemu wartości i norm, a także przyswajania wzorów zachowań, które obowiązują w danej izbowości jest procesem, który przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz współtworzy osobowość jednostki.

Jest to również proces, który ma liczne odmiany, wśród których wyróżnić możemy socjalizację antycypującą.

Socjalizacja antycypująca jest to proces aspirowania do pewnej grupy społecznej, do której jednostka chciałaby należeć.

Wspomniana aspiracja przejawia się naśladowaniem członków grupy w zakresie norm czy reguł, a także sposobu zachowania i stylu życia.

Bywa jednak, że jednostka aspiruje do grupy społecznej o charakterze demoralizującym, przez co sama nabywa normy i zachowania o charakterze destrukcyjnym, które w końcu doprowadzają do sytuacji, w której osoba ta musi zostać poddana resocjalizacji, aby powtórnie przystosować się do zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Nie ulega wątpliwości, że socjalizacja antycypująca może mieć pozytywny wydźwięk, jednakże zwłaszcza w okresie dorastania naraża młodych ludzi na różnego rodzaju zachowania patologiczne, których skutki mogą być długofalowe.