www.2011youth.com

W dzisiejszych czasach bardzo często możemy usłyszeć o resocjalizacji, bowiem głośno o niej nie tylko w mediach, ale również w szkołach, więzieniach i wszelkiego rodzaju środowiskach patologicznych czy też patologią zagrożonych.

Nie ulega wątpliwości, że o resocjalizacji wiemy coraz więcej, jednak wciąż mamy problem, aby ją konkretnie zdefiniować.

Czym więc tak naprawdę jest resocjalizacja? Chcąc ogólnie zdefiniować resocjalizację, możemy stwierdzić, że jest to proces modyfikacji jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości bądź w społeczeństwie.

Resocjalizacja zajmuje się więc kształtowaniem u jednostki norm i wartości, które z różnych względów nie zostały przyswojone w toku socjalizacji.

Ponadto zadaniem resocjalizacji jest wyeliminowania z życia jednostki, która podlega resocjalizacji zachowań, które są sprzeczne ze społecznie przyjętym systemem norm.

Niewątpliwie resocjalizacja jest procesem trudnym i komplikowanym, jednakże bardzo potrzebnym i mającym duże szanse powodzenia.

Może być ona sposobem pomocy dla wielu osób, które z różnych przyczyn wybrały w życiu drogę, która nie wpisała się w normy społeczne oraz prawne danej zbiorowości.

odchudzanie poznań